Logo Breda Bouw

Het laatste nieuws over Breda Bouw

logo

BREDA - Bouwbedrijven in de regio Breda bundelen de krachten om hbo-studenten te binden. Onder de naam Bouwteam bieden ze als collectief kennis aan het onderwijs, stages en traineeships aan. Avans is de eerste hogeschool die hiervoor een minor-traject inruimt.

Het bedrijfsleven in de regio heeft een sterke binding met het mbo-onderwijs, waar de BouwSchool Breda dient als opleidingsbedrijf. Een soortgelijke band met het hbo was er vooralsnog niet. "De aansluiting tussen bouwbedrijven en de hogescholen ligt te ver uit elkaar", constateert Floor Verdoorn, adjunct-directeur van de Nederlandse Bouw Unie (NBU). "Enkel de leerling die echt geïnteresseerd is weet ons als bouwbedrijf te vinden. Voor de rest geldt: als ze niet weten dat je bestaat, kunnen ze ook niet voor je kiezen."

De bouwbedrijven voelen zich niet vertegenwoordigd in het branchebeeld dat studenten tijdens de opleidingen krijgen, schetst ook Erik Colijn, directeur van de BouwSchool. Het is lastig en tijdrovend voor een midden- of kleinbedrijf om in contact te komen met een hogeschool. "De kennis die we met de BouwSchool hebben opgedaan, gaan we nu voor het hoger onderwijs gebruiken. Het hbo moet het Bouwteam zien zoals het mbo de BouwSchool ziet."

Geen gesloten club
De eerste school die in beeld is gekomen voor samenwerking is Avans. Colijn: "Avans was de minor Bouwtechnische bedrijfskunde aan het ontwikkelen en had bedrijven nodig die daarbij wilden aansluiten. We hebben daarom gekeken naar de regio waarin we als BouwSchool actief zijn: wie wil meedoen?"
Tot dusver hebben zich vijftien bedrijven aangesloten bij het Bouwteam, van groot tot kleinbedrijf. "Maar het is geen gesloten club", benadrukt Colijn. De bouwbedrijven vullen samen met Avans het onderwijs van de minor in, onder meer met gastlessen, lezingen en het aanbieden van stageplaatsen. Momenteel volgen 43 studenten de minor Bouwtechnische bedrijfskunde.

In de steigers
Het moet de opmaat zijn naar meer. Colijn: "Als dit staat gaan we kijken: hoe gaan we het Bouwteam breder wegzetten? ,We willen dat meer studenten in de regio hbo-bouwkunde volgen." De gesprekken met onder meer Roosendaal, waar de Associate Degrees Academie zit, zijn gestart. Verder in de toekomst moeten ook de Hogescholen van Rotterdam en Zeeland volgen.
"Het initiatief staat nog in de steigers", zegt Cees Kwaaitaal van Breda Bouw, net als Floor Verdoorn en Erik Colijn grondlegger van het Bouwteam. "We zijn geen koppen aan het tellen hoeveel potentiële nieuwe werknemers we in de bouw nodig hebben." Verdoorn: "We willen vakbekwame mensen uit de regio in de regio houden. De aangesloten bedrijven zijn concurrenten, maar als het gaat om opleiden zijn we sterk verbonden."

Bron: BN DeStem: Bouwbedrijven regio Breda openen de jacht op hbo-studentBouwbedrijven regio Breda openen de jacht op hbo-student

Social Breda Bouw

Projecten in de kijker