Logo Breda Bouw

Het laatste nieuws over Breda Bouw

witte keet

BIESBOSCH / DRIMMELEN dorp - Jan Reuser en Rien Rasenberg van Stichting Vrienden van de Biesbosch zijn jaren bezig ge¬weest met bet plan om de fun¬damenten van de Witte Keet op te bouwen tot een none. Vorige week was bet zover. Het Kooi-kersveld in bet nationaal park, dichtbij de eendenkooi van Jan Reuser, is verrijkt met 'oud' cultureel erfgoed.

Als je nu vanaf de eendenkooi komt aanlopen, zie je de vaalwitte voorgevel van de Witte Keet oprijzen in het winterse Biesbosch groen. De binnenkant van die 'oude' gevel wordt versterkt door een heropgebouwde vuurplaats. De raampartijen en deur worden symbolisch aangebracht en de gevonden 'poepdoos' herrijst met een paar stenen als aanduiding. De contouren van de Witte Keet op de waterkeringsdijk laten de 'harde' Biesbosch wereld van nog niet zo lang geleden herleven. De gebruikelijke toespraken waren er. Biesboschbitter werd er gedronken. Rinus (klinkt Biesbosch stoerder dan Rien) Rasenberg dankte de sponsoren: Breda Bouw, Biesbosch Streekfonds en Rabobank Amerstreek en verhaalde in het kort - op zijn Rinus' - de geschiedenis van de Witte Keet voordat het Griendwerkerslied het officiële gedeelte van de opening afsloot.

GESCHIEDENIS
De griendketen waren bestemd voor rietsnijders en griendwerkers. In de wintermaanden sneden de mannen riet en hakten wilgentakken om de kost te verdienen. Hard labeur om het op zijn Vlaams te zeggen. Hygiëne was ver te zoeken, ratten waren overal en alleen afgesloten proviandkisten zorgden ervoor datje 's avonds nog te eten had. De keten raakten in verval toen er geen brood meer in de riet- en wilgenteelt te verdienen was. De Witte Keet is volgens de analen waarschijnlijk in maart 1945 met een born opgeblazen. Maar liefst 14 pallets stenen, steigermateriaal en honderden kilo's cement, heftruckwerk van Tonny Diepstraten, watervrachtvervoer door Jan Reuser, gekrui van het materiaal - gierton vol water, cementmolen, aggregaat - door vrijwilligers naar de fundamenten van de keet voordat een tweetal metselaars van erfgoed- sponsor Breda Bouw (Frans en Jan) aan de slag konden. Twaalf dagen lang zetten de bouwers zich in om het bouwplan van architect Jelle Jouwsma te realiseren. De Fries uit Dongen droomde twintigjaar geleden bij het schilderen in de Biesbosch al van de 'herbouw'. De Witte Keet ligt volgens Jan Reuser op de Noordelijke watergeleidingsdijk van de Bergsche Maas en moet volgens hem rond 1895, na het graven van die Maas, gebouwd zijn. Documenten zijn hiervan niet te vinden volgens Jan, want Rijkswaterstaat was in die tijd een staat binnen een staat.

BIESBOSCH·VEERBOOT DEMAND
"De Biesbosch hoort bij Drimmelen. Het is een twee-eenheid. Dat is te vaak vergeten. De gemeente moet prat gaan op dit nationale park dat voor een groot deel op gemeentegrond ligt en nauw verweven is met de gemeente. Iedere Biesbosch-scheet moet vanaf nu in Drimmelen geroken worden," vond de nu door ziekte tijdelijk teruggetreden wethouder John van Oosterhout, bij de start van de herbouw. Hij staat ook achter de plannen van de Vrienden van de Biesbosch om volgend jaar een veerboot-dienstregeling vanaf Drimmelen naar De Mand in te stellen en een wandelpad (een dikke kilometer) aan te leggen naar de eendenkooi en Witte Keet.

Bron: Weekblad 't Carillon 26-12-2018

Social Breda Bouw

Projecten in de kijker